0908 26 79 61

Imperia An Phú | Bán hàng

Căn Hộ Imperia An Phú CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT DÀNH RIÊNG DỊP LỄ

Khách hàng đặt cọc mua căn hộ từ ngày 3 đến ngày 18 tháng 5, chỉ cần thanh toán 10% sẽ được dọn vào ở ngay tại Imperia An Phú. 

• Tiến độ thanh toán 90% trong 2 năm:

        o Đợt 1: đặt cọc 50 triệu trước ngày 9/5

        o Đợt 2: thanh toán 10% ký HĐ trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, dọn vào ở ngay

        o Đợt 3: thanh toán 20% còn lại trong vòng 45 ngày sau khi ngày ký HĐ

        o Đợt 4 đến đợt 10: mỗi đợt thanh toán 10% cách nhau 3-4 tháng

• Khi nào khách hàng mong muốn làm sổ hồng hoặc chuyển nhượng, khách hàng sẽ phải thanh toán 100%

• Khách hàng ký HĐ Mua Bán bình thường, bên cạnh đó, khách hàng sẽ ký HĐ thuê căn hộ với CĐT với giá 100,000 VNĐ / tháng cho đến khi chính thức bàn giao căn hộ (thanh toán 90% trở lên) 

 

Căn Hộ Imperia An Phú THANH TOÁN 100% – NHẬN NHÀ NGAY

Thanh toán 100% là hình thức thanh toán tối ưu dành cho khách hàng có sẵn tài chính tốt

• Việc thanh toán này cũng dành cho những khách hàng có nhu cầu nhận sổ hồng căn hộ ngay

• Imperia An Phú cũng khuyến khích khách hàng thanh toán 100%, do đó với tiến độ thanh toán 100% này, khách hàng sẽ được ưu đãi tốt nhất về giá mua

• Khách hàng thanh toán 100%, được giảm 12% 

• Tiến độ thanh toán 100%:

        o Đợt 1: đặt cọc 50 triệu

        o Đợt 2: 50% thanh toán trong vòng 2 tuần kể từ ngày ký HĐ, bao gồm đợt 1

        o Đợt 3: 45% thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2, thanh toán 95% nhận nhà ngay

        o Đợt 4: 5% thanh toán khi công ty thông báo đến lượt làm sổ hồng

 Căn Hộ Imperia An Phú THANH TOÁN 50% – DỌN VÀO Ở NGAY

Thanh toán 50% dọn vào ở ngay và 50% còn lại thanh toán trong vòng 2 năm là hình thức thanh toán tối ưu dành cho khách hàng có sẵn tài chính khoảng 40-50% giá trị căn hộ, và mong muốn khi mua căn hộ thì có thể dọn vào ở ngay và thanh toán dần. 

• Imperia An Phú cũng khuyến khích khách hàng thanh toán trên 50%, do đó với tiến độ thanh toán 50% này, khách hàng sẽ được ưu đãi hấp dẫn về giá 

• Khách hàng thanh toán 50% dọn vào ở và 50% còn lại thanh toán trong 2 năm, được giảm 5%

• Tiến độ thanh toán 50 dọn vào ở, 50% còn lại thanh toán trong 2 năm:

        o Đợt 1: đặt cọc 50 triệu

        o Đợt 2: 50% thanh toán trong vòng 2 tuần kể từ ngày ký HĐ, bao gồm đợt 1

        o Đợt 3 đến đợt 7: thanh toán 10% mỗi 4 tháng (xem bảng tiến độ thanh toán)

• Khi nào khách hàng mong muốn làm sổ hồng hoặc chuyển nhượng, khách hàng sẽ phải thanh toán đầy đủ 100%

• Khách hàng ký HĐ Mua Bán bình thường, bên cạnh đó, khách hàng sẽ ký HĐ thuê căn hộ với giá 100,000 VNĐ / tháng cho đến khi chính thức bàn giao căn hộ (thanh toán 90% trở lên)

Căn Hộ Prince Residence

 Căn Hộ Imperia An Phú THANH TOÁN 30% – DỌN VÀO Ở NGAY

Thanh toán 30% dọn vào ở ngay và 70% còn lại thanh toán trong vòng 2 năm là hình thức thanh toán tối ưu dành cho khách hàng không có sẵn lượng tiền mặt lớn nhưng mong muốn khi mua căn hộ thì có thể dọn vào ở ngay và thanh toán dần. Đây là hình thức thanh toán giãn tiến độ tốt nhất trên thị trường hiện nay đối với căn hộ đã hoàn thiện

• Tiến độ thanh toán 70% trong 2 năm:

        Đợt 1: đặt cọc 50 triệu

        o Đợt 2: 30% thanh toán trong vòng 2 tuần kể từ ngày ký HĐ, bao gồm đợt 1

        o Đợt 3 đến đợt 9: thanh toán 10% mỗi 3-4 tháng (xem bảng tiến độ thanh toán)

• Khi nào khách hàng mong muốn làm sổ hồng hoặc chuyển nhượng, khách hàng sẽ phải thanh toán 100%

• Khách hàng ký HĐ Mua Bán bình thường, bên cạnh đó, khách hàng sẽ ký HĐ thuê căn hộ với CĐT với giá 100,000 VNĐ / tháng cho đến khi chính thức bàn giao căn hộ (thanh toán 90% trở lên)